Cursuri categoria D1 - 2000 RON

Autovehiculul destinat transportului de persoane având cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16 locuri în afara locului conducătorului.

Conditii

Varsta minima de la care se poate incepe scoala pentru categoria D1 este de 20 ani si 9 luni iar cand se implineste varsta de 21 ani se poate sustine examenul la Politie.

Cursantul trebuie sa detina permis de conducere minim pentru categoria B.

Orice cursant trebuie sa fie apt din punct de vedere psihologic si medical.

Cursantul sa nu fi fost condamnat pentru infractiunile prevazute la Art.24 din O.U.G. 195/2002.

Buletin / Carte de identitate.

Permisul pentru categoria CE se elibereaza numai conducatorilor auto deja autorizati sa conduca vehicule din categoriile B, C1, C, D1, respectiv, D.

Cursul auto

Durata cursului este de:

 • 8 saptamani cand poseda permis de conducere categoria B, timp in care efectueaza 72 ore pregatire teoretica si 50 ore de pregatire practica in traseu;
 • 5 saptamani cand poseda permis de conducere categoria C si/sau D1 cu vechime sub un an, timp in care efectueaza 46 ore de pregatire practica si 25 ore de pregatire practica in traseu;
 • 4 saptamani cand poseda permis de conducere categoria C si/sau D1 cu vechime peste un an;

Pregătirea teoretică precede pregătirea practică.

Obligatii cursant
 • sa se prezinte la orele de pregatire teoretica si practica in stare psiho-fizica corespunzatoare;
 • sa posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate si caietul cursantului;
 • sa respecte programa de invatamant si indicatiille instructorului auto;
 • sa promoveze testele finale de absolvire a scolii.
Documente

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • Fisa de scolarizare eliberata de scoala;
 • Cerere de examinare;
 • Cazier judiciar (cu mentiunea *examen auto*);
 • Chitanta ce reprezinta contravaloarea permisului de conducere platita la D.R.P.C.I.V., CEC BANK sau Trezorerie;

Pentru cursantii care domiciliaza sau au resedinta in municipiul Bucuresti/Ilfov, examinarea teoretica in vederea obtinerii permisului de conducere se face la sediul DRPCIV BUCURESTI/ILFOV – Sos Pipera nr 49 sector 2.

Cursantii care domiciliaza in alte judete vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR din judetele respective.

Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în susținerea unei probe teoretice de verificare a cunoștințelor, respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 26 de întrebări, în 30 de minute, cu minim 22 răspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și a comportamentului, corespunzătoare categoriei de permis solicitate, împreaună cu un examinator din partea DRPCIV.

 • 1 sedinta = 130 lei
 • 1 sedinta / 2 ore didactice
 • 1 ora didactica / 50 de minute de condus – 10 minute pauza
 • 1 sedinta / 100 de minute
Inscrie-te la Cursuri categoria D1